האידיאולוגיה הנאצית

#369

רעיון "מרחב המחיה" ורעיון "תורת הגזע" היו בין הרעיונות המרכזיים באידאולוגיה הנאצית.הצג שני רעיונות אלה.הסבר כיצד אחד מרעיונות אלה בא

#342

הצג רעיון אחד באידאולוגיה הנאצית שקשור ליהודים, ורעיון אחר שאינו קשור ליהודים. בגרות עולים 29109, קיץ תשע"ו

#325

הצג רעיון אחד של האידאולוגיה הנאצית.הצג צעד אחד שסייע להיטלר לבסס את שלטונו בשנות ה־ 30 בגרמניה. מבחן עולים 29272,

#319

הצג שניים מעקרונות הנאציזם.הצג שני צעדים שבאמצעותם ביסס היטלר את שלטונו בגרמניה בשנות ה־ 30 של המאה ה־ 20. מבחן

#312

הצג רעיון באידאולוגיה הנאצית העוסק ביהודים.הצג צעד אחד שעשה המשטר הנאצי נגד היהודים בגרמניה בשנות ה־ 30, בהשפעת רעיון זה.

#234

הצג את העיקרון ”מרחב המחיה" באידאולוגיה הנאצית. ציין פעולה אחת של הנאצים במלחמת העולם השנייה שבה עיקרון זה בא לידי

#220

הצג את עקרון "מרחב המחיה" באידאולוגיה הנאצית. הסבר כיצד עיקרון זה בא לידי ביטוי בפעולה אחת שעשו הנאצים במלחמת העולם

#195

קטע א ה־1 באפריל 1933 ייזכר כיום חשוב בתולדות יהודי גרמניה ואף בתולדות העם היהודי כולו. ]…[ ה־1 באפריל 1933