האנטישמיות הנאצית

#348

הצג הבדל אחד בין האנטישמיות בימי הביניים לאנטישמיות בעת החדשה.הצג ביטוי אנטישמי אחד במאה ה־ 19, ממזרח אירופה או ממערבה.

#195

קטע א ה־1 באפריל 1933 ייזכר כיום חשוב בתולדות יהודי גרמניה ואף בתולדות העם היהודי כולו. ]…[ ה־1 באפריל 1933

#169

הצג על מה מבוססת שנאת ישראל המסורתית. הצג על מה מבוססת האנטישמיות המודרנית. הצג פעולה אחת שנקטו הנאצים נגד היהודים

#94

קטע ראשון: מאז ומעולם הייתה הכנסייה הקתולית אחד ממרכזי הכוח הגדולים בפולין. למנהיגי הכנסייה היו דרכים גלויות וסמויות שבאמצעותן יכלו