המדיניות האנטי יהודית

#356

בשנות ה־ 30 פעל המשטר הנאצי להרחיק את היהודים מהחברה הגרמנית.הצג חוק אחד שנחקק בתקופה זו או פעולה אחת של

#312

הצג רעיון באידאולוגיה הנאצית העוסק ביהודים.הצג צעד אחד שעשה המשטר הנאצי נגד היהודים בגרמניה בשנות ה־ 30, בהשפעת רעיון זה.

#297

הצג מטרה אחת של הנאצים באירועי ליל הבדולח (1938).מה היה התירוץ של הנאצים לאירועים אלה? מבחן עולים 29109 חורף תשע"ו

#273

היסטוריונים רואים בשנת 1938 שנת מִפְנֶה במדיניות הנאצים כלפי היהודים. הסבר באמצעות שתי דוגמאות, במה שנת 1938 הייתה שנת מפנה.

#246

אחד המכשולים העיקריים שעמדו בדרכו של המשטר [הנאצי] במאמציו לסלק את היהודים מגרמניה היה העובדה שהם היו חלק בלתי נפרד

#239

לפניך שני קטעים העוסקים בהנרייטה סאלד, פעילה ציונית מארצות הברית, שהקימה את מפעל ”עליית הנוער". קטע א בסתיו 1933 ,נסעה

#195

קטע א ה־1 באפריל 1933 ייזכר כיום חשוב בתולדות יהודי גרמניה ואף בתולדות העם היהודי כולו. ]…[ ה־1 באפריל 1933

#169

הצג על מה מבוססת שנאת ישראל המסורתית. הצג על מה מבוססת האנטישמיות המודרנית. הצג פעולה אחת שנקטו הנאצים נגד היהודים

#117

הצג שני צעדים שנקטו הנאצים כדי להרחיק את היהודים מן החברה בגרמניה מיד עם עלייתם לשלטון (1933). הצג סעיף אחד

#80

מיד עם עלייתם של הנאצים לשלטון (1933), הם החלו לפעול בדרכים שונות כדי לבודד את היהודים מן החברה. ציין והצג