מבחן עולים

#269

ציין את שתי הדעות המנוגדות שהיו ביישוב היהודי בנוגע לדרך התגובה על מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט (1936-1939), והצג את הנימוק של כל

#268

מה גרם להתפתחות הלאומיות של ערביי ארץ־ישראל בשנות ה־20 של המאה העשרים? הצג שני גורמים לכך. בגרות עולים 29109, קיץ

#267

הסבר מדוע הקימו העולים הדתיים את תנועת "הפועל המזרחי". הצג רעיון אחד של תנועה זו. בגרות עולים 29109, קיץ תשע"ז

#265

בשנת 1922 אישר חבר הלאומים את המנדט הבריטי על ארץ־ישראל. הסבר מהו מנדט, והצג את חשיבותו של המנדט עבור היהודים.

#264

בחר באחד מהסכמי השלום שלמדת עליהם: הסכם השלום עם מצרים (1979) או הסכם השלום עם ירדן (1994). ציין את שם

#263

בחר באחת מן העליות שלמדת עליהן : העלייה מברית המועצות בשנות השבעים או העלייה מאתיופיה בשנות השמונים. – אם בחרת

#262

בחר באחת ממלחמות ישראל שלמדת עליהן: מלחמת ששת הימים או מלחמת יום הכיפורים. ציין את שם המלחמה שבה בחרת, ואת

#261

הסבר מדוע החלטת האו"ם בכ"ט בנובמבר 1947 התקבלה בשמחה גדולה ביישוב היהודי. הצג שני חסרונות בהחלטה זו עבור היישוב היהודי.

#260

הצג את ההתלבטות (הדילמה) של אנשי המחתרות בחלק מן הגטאות בנוגע לעיתוי (זמן) המרד. הסבר מדוע התעוררה התלבטות זו רק

#259

בנספח לשאלה מוצגים שני תצלומים מתקופת השואה שבהם הערך "קידוש החיים" בא לידי ביטוי. התבונן בתצלומים, וענה על שני הסעיפים