מבחן עולים

#279

מה היה "פולמוס השמיטה" (הוויכוח על השמיטה) בתרמ"ט (1889)? הצג דעה אחת לכל צד בוויכוח זה (סך הכול — שתי

#278

הצג שני שינויים שחלו בהתיישבות לאחר הקמתה של מדינת ישראל.

#277

לאחר קום המדינה הייתה מחלוקת (ויכוח) אם להגביל את העלייה ההמונית לארץ־ישראל. הצג טיעון אחד נגד ההגבלה וטיעון אחד בעד

#276

ציין שני מניעים של גויים להצלת יהודים בתקופת השואה, והצג קושי אחד שעמד בפניהם בגרות עולים 29109, קיץ תשע"ז

#275

לאחר שפלשה גרמניה לברית־המועצות (יוני 1941), היה שינוי במדיניות הנאצית כלפי היהודים. הצג את השינוי, והסבר מדוע הוא קרה דווקא

#274

הצג מטרה אחת של הנאצים בהקמת היודנראטים. הצג דוגמה אחת לניסיון של היודנראטים להקל על המצב של היהודים בגטאות. מבחן

#273

היסטוריונים רואים בשנת 1938 שנת מִפְנֶה במדיניות הנאצים כלפי היהודים. הסבר באמצעות שתי דוגמאות, במה שנת 1938 הייתה שנת מפנה.

#272

לאחר ה' באייר תש"ח (14.5.48), חל שינוי בכוחות הלוחמים של היהודים ובכוחות הלוחמים של הערבים. הצג את השינוי שחל בכל

#271

הצג מטרה אחת של ההעפלה לארץ־ישראל בשנים 1945-1947, וציין דרך אחת שבה ניסו הבריטים למנוע את ההעפלה. בגרות עולים 29109,

#270

עמדת היישוב היהודי כלפי הבריטים בתחילת מלחמת העולם השנייה הייתה "שיתוף ומאבק". הסבר עמדה זו, וציין דוגמה אחת לשיתוף בין