מבחן עולים

#298

ציין שתי סיבות להחלטה של חסידי אומות העולם להציל יהודים בתקופת השוֹ אה, והצג קושיאחד של חסידי אומות העולם להציל

#297

הצג מטרה אחת של הנאצים באירועי ליל הבדולח (1938).מה היה התירוץ של הנאצים לאירועים אלה? מבחן עולים 29109 חורף תשע"ו

#296

ציין אילו ארגונים הקימו את "תנועת המרי העברי", והסבר מדוע הקימו את התנועה אחרימלחמת העולם השנייה. מבחן עולים 29109 חורף

#295

הצג שתי מטרות של ההעפלה לארץ־ישראל לאחר מלחמת העולם השנייה.ציין קושי אחד של המעפילים בתקופה זו. מבחן עולים 29109 חורף

#294

היישוב היהודי הגיב על מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט (1936-1939) בכמה תחומים.הצג את התגובה של היישוב בתחום ההתיישבות, והצג דוגמה אחת לתגובה בתחום

#293

הצג שני גורמים שהביאו להתעוררות של הלאומיות הערבית בשנות ה־ 20 של המאה העשרים. חורף תשע"ו, 29109

#292

הסבר מדוע החלוצים הדתיים לא השתלבו בתנועת המזרחי, והסבר מדוע הם לא השתלבוב"הסתדרות הכללית". מתוך בגרות עולים 29109 חורף תשע"ו

#283

היישוב היהודי ומוסדותיו בתקופת המנדט הבריטי בארץ־ישראל נחשבים מעין "מדינה שבדרך". הסבר קביעה זו באמצעות שתי דוגמאות. בגרות 29107, קיץ

#282

הסבר את היחס של הרב קוק אל החלוצים מהעלייה השנייה. הסבר כיצד יחס זה בא לידי ביטוי במסע הרבנים. בגרות

#280

הצג נימוק אחד שהביא הרב ריינס כדי להסביר את תמיכתו בתנועה הציונית. הסבר מדוע הוא הקים את "המזרחי" כארגון נפרד